Elevforeningens arbejde

Elevforeningen for Rødding Højskole er for tidligere elever, kursister og ansatte på Rødding Højskole. Ligesom Rødding Højskole, har elevforeningen en lang historie, men står i dag stærkt med mere end 1100 medlemmer. Vi arbejder for at understøtte og styrke netværket af gamle elever og bidrage til at disse kan holde kontakten med hinanden og højskolen.

Elevforeningen drives af elevforeningens bestyrelse, som består af syv menige medlemmer, to suppleanter, årgangsrepræsentanter fra de to seneste højskoleårgange og generalsekretærerne. Menige bestyrelsesmedlemmer vælges ind for 2 år ad gangen, mens suppleanter vælges for 1 år. Årgangsrepræsentanter vælges af deres respektive elevhold, mens generalsekretærerne vælges i par for 2 år af gangen til arrangementer i deres respektive byer. I bestyrelsens daglige arbejde indgår alle på lige fod. Dog har kun de menige bestyrelsesmedlemmer formel stemmeret (se vedtægterne for de præcise regler).

Vi afholder fire faste arrangementer på Rødding Højskole hvert år. I foråret og sent efterår er der henholdsvis Forårsfest og Julefrokost, hvor nuværende og gamle elever mødes og udveksler erfaringer om uddannelses- og fremtidsmuligheder. Begge dele planlægges og afvikles af elevforeningens generalsekretærer og ambassadørkorps, som også arrangerer “Rød Bar” hver måned i Aarhus og København, hvor gamle elever mødes på tværs af årgange. Der er to generalsekretærer i både Aarhus og København, som begge har plads i elevforeningens bestyrelse.

I uge 32 afholder elevforeningen, i samarbejde med Rødding Højskole, “Rødding Revival”, som er et ugekursus på højskolen. I løbet af ugen er der både moduler og workshops, hvor skolens ansatte og tidligere elever underviser og bidrager.

Når Rødding Revival slutter om fredagen følger det årlige Elevmøde, som afholdes fra fredag til søndag. Elevmødet er foreningens absolut største arrangement, hvor alle gamle elever inviteres til elevforeningens generalforsamling og fejring af jubilarer. Med årene er antallet af deltagere steget markant og til fejringen af Rødding Højskoles 175-års jubilæum i 2019, samledes over 500 gamle elever på den fædrene gård.

Udover arrangementerne står elevforeningen for udarbejdelsen af et årsskrift, som alle medlemmer af foreningen modtager. Årsskriftet har hvert år et nyt tema og indeholder artikler med lige dele samfundskritisk indspark og eksistensfilosofisk efterklang. Dertil indeholder årsskriftet altid et referat fra årets generalforsamling og kasserens beretning.

Vi håber og ønsker, at alle nuværende og tidligere elever på skolen vil være en del af Elevforeningen for Rødding Højskole, så vi kan fortsætte med at udbygge og styrke netværket af gamle “Rødder”.

Bliv medlem