Program for elevmødet 2023

Fredag d. 11 august

17.00
19:00-20:30
21:30-22:30

Ankomst og indkvartering
Velkomst og højskolemiddag
Sangaften

Lørdag d. 12 august

08:00-09:30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.15-13.00
13.15-14.00
14.00-15.00
15.00-16.30
17:00-17:30
18.00-18.30
19.00-22.30
22:30

Morgenmad
Morgensang
Elevforeningens generalforsamling
Frokost
Rundvisning v. Mads Rykind-Eriksen
Jubilarkaffe og fotografering
Foredrag/debat
Nyt fra højskolen v. Mads Rykind-Eriksen
Prisuddeling og drinks
Festmiddag
Liveband og fest, samt hygge i spisesalen..

Søndag d. 13 august

09.00 – 10.45
10.00
11.00

Lækker brunch
Gudstjeneste i frimenighedskirken (TBA)
Oprydning / Farvel og på gensyn

På Rødding Højskole, Flors Allé 1, 6630, Rødding